Tuesday, July 9, 2013

理科大学入取揭晓日已定即将在2013/2014 SPM 毕业的同学注意啊!
本校方已定在 11/07/2013 揭晓入取名单,
12pm 开始 同学们可以通过以下网站检查是否被入取哦

Source: https://pohon.usm.my/

祝你们升学愉快。。。

2 comments:

Anonymous said...

请问第一学年所有房屋建筑及策划系学生所读的课程是一样,那么第二年学生将进各自主修,若原本得到估价系,在第一年修读时发现对会测系有着浓厚的兴趣,请问是否能要求修读会测?

myhuonglequyen said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hàng mỹ từ dịch vụ order hàng mỹ hay nhận mua nước hoa pháp từ website nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ mua hàng ebay ship về VN uy tín, giá rẻ.